START O NAS PROJEKT I REALIZACJE KATALOG NADZÓR WSPÓŁPRACA KONTAKT

Główny projektant, właściciel :
inż. Jadwiga Łukaszewska-Szeler
szeler.jadwiga@arkonprojekty.pl

UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI:
konstrukcyjno- budowlanej: 80/87/Op
architektonicznej: 163/94/Op
konserwatorskiej: PSOZ-IV-5332B/26/95Asystenci:

tech. bud. Szymon Nicpon
szymon.nicpon@arkonprojekty.pl
Znajdź nas na facebook